Kancelaria Adwokacka Kowalski-Obidzińska-Jackiewicz

Marek Kowalski

Marek Kowalski

W 1999 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1999-2000 był słuchaczem Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Gdańskim, a w latach 2000-2001 jako stypendysta Centrum Europejskiej i Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Kolonii (Rechtszentrum für europäische und internationale Zusammenarbeit - R.I.Z. Köln) odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Kolonii. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku i w tym samym roku został partnerem kancelarii.

Jest autorem wielu publikacji naukowych poświęconych tematyce prawnej ochrony dóbr osobistych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prasowego i autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowawczej.

Biegle włada językiem niemieckim.

Małgorzata Obidzińska-Jercha

Małgorzata Obidzińska-Jercha

W 1997 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1997-1999 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, a następnie w latach 1999-2001 aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Praktykę adwokacką prowadzi od 2002 roku – początkowo w formie kancelarii indywidualnej, a od 2005 w ramach spółki partnerskiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Wielokrotnie zasiadała w adwokackich komisjach egzaminacyjnych I i II stopnia.

Biegle włada językiem angielskim.

Jarek Jackiewicz

Jarosław Jackiewicz

W 1999 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 2001 – 2004 odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, następnie w latach 2004 – 2006 pracował jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W 2008 roku ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Indywidualną praktykę adwokacką rozpoczął w roku 2006, a od 2019 roku wykonuje zawód jako partner Kancelarii Adwokackiej Kowalski – Obidzińska – Jackiewicz. Od 2016 roku zasiada jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego.

Włada językiem angielskim.