Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Kancelaria Adwokacka Gdańsk

Nie znamy się na wszystkim, ale w swojej dziedzinie jesteśmy specjalistami.

Przedstawiamy podstawowy katalog naszych kompetencji, które stale doskonalimy w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców, podmiotów sektora publicznego oraz osób prywatnych. Klientom zainteresowanym tematyką obrotu prawnego z krajami strefy niemieckojęzycznej dedykujemy serwis German Desk.

Przedsiebiorcy

Przedsiębiorcy

Podmioty sektora publicznego

Sektor publiczny

Osoby prywatne

Osoby prywatne

German Desk

German Desk

 • prawo spółek, przekształcenia, fuzje i przejęcia (M&A)
 • spory sądowe, arbitraż i mediacje
 • prawo kontraktów
 • prawo e-commerce
 • ochrona danych osobowych
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • ochrona własności przemysłowej
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo nieruchomości i prawo budowlane
 • audyt prawny (compliance)
 • prawo prasowe
 • prawo pracy
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo karne skarbowe

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo kontraktów
 • prawo nieruchomości i prawo budowlane
 • spory sądowe, arbitraż i mediacje
 • audyt prawny (compliance)
 • prawo pracy

 • spory sądowe i mediacje
 • prawo odszkodowawcze
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo nieruchomości
 • prawo spadkowe
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo prasowe
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo karne skarbowe

Niemcy są głównym partnerem gospodarczym Polski, a wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami stale wykazuje tendencję rosnącą. Zwiększa się także znaczenie Austrii i Szwajcarii w tym obszarze.

Wiele zagranicznych przedsiębiorstw jest obecnych na polskim rynku w postaci własnych oddziałów lub przedstawicielstw. Także polscy przedsiębiorcy coraz aktywniej działają na rynkach zachodnich. Również stosunki prywatne pomiędzy mieszkańcami sąsiednich krajów często wymagają uregulowania w kwestiach prawnych.

Wychodząc naprzeciw tym realiom, zapewniamy naszym klientom fachową obsługę prawną w języku niemieckim. Nasza oferta jest adresowana zarówno do niemieckojęzycznych przedsiębiorców działających na rynku polskim, jak i polskich przedsiębiorców potrzebujących wsparcia prawnego zagranicą. Pomagamy także osobom prywatnym w rozwiązywaniu transgranicznych problemów prawnych.